OD HISTORIE PO SOUČASNOST

Počátky rodinné tradice

Historie našeho rodinného zahradnictví se začíná psát v poválečných letech druhé světové války, kdy Antonín Fořt (dědeček Aleše Adela staršího) zakládá na původních pozemcích 10ha statku produkční zahradnictví. V této době byly plochy využívány především k produkci sadby a výpěstků zeleniny, drobného ovoce, ale také květin, zejména pak velkokvětých chryzantém k řezu.
Poválečné znárodnění soukromého majetku se bohužel nevyhnulo ani zahradnictví, které připadlo pod správu místního JZD. Nástupem dcery Antonína Fořta, Marie Adelové, do zestátněného zahradnického podniku naštěstí utváření rodinné tradice pokračovalo. Díky své odbornosti a organizačním schopnostem stála u zrodu modernizace zahradnického provozu a zavádění nových pěstitelských technologií. Výrobní zaměření zahradnického závodu bylo postupně transformováno z produkce zelinářské na školkařskou. Zahradnictví bylo proslulé především pěstováním růží, jejichž roční produkce činila mezi lety 1980 až 1985 přes 10 000 kusů. Okrasnými keři a stromy zásobovalo přemyslovické zahradnictví dokonce i pražské zahradnické závody. Velká část produkce dřevin byla rovněž záměrně pěstována k osazování nově budovaných liniových staveb.

Zleva: Původní zahradnictví se zámkem v pozadí, Pan Antonín Fořt, Paní Marie Adelová

Nový začátek

Významným mezníkem v historii zahradnictví se stává rok 1991, kdy rodina Adelových požádala o navrácení znárodněného majetku. Obnova zdevastovaných pěstebních ploch a inventáře pokračovala s postupnou restitucí jednotlivých částí zahradnictví i finančními možnostmi. Prvotním úkolem bylo založení matečních porostů, obnova množárny, založení pěstebních ploch a vybudování kontejnerovny. Z počátku se firma zaměřovala především na produkci dobře množitelných a rychle rostoucích druhů dřevin. Druhová a odrůdová skladba podléhala požadavkům zákazníků, kterými byly zejména realizační firmy veřejné zeleně. Postupem času začala firma současně s velkoobchodem provozovat i maloobchodní prodej.

Zleva: Expedice výpěstků z volné půdy (první dvě fotografie), Nařízkované rostliny ve foliovníku, Pěstební plochy

Současnost

Současná plocha zahradnictví přesahuje 2,5 ha, z čehož zhruba 1 ha připadá na kontejnerovnu, 0,5 ha na volné pěstební plochy, skleníky a množárna zabírají 200 m2 a zbytek rozlohy tvoří ukázkové výsadby a prodejní plochy. Z velké části zvládají provoz zahradnictví Aleš a Marianna Adelových svépomocí, pouze v hlavní sezóně najímají brigádníky. Postupně jsou však do chodu firmy zapojováni i jejich dva synové. Zatímco jazykově nadaný Tomáš se uplatňuje při komunikaci se zahraničními dodavateli, starší Aleš více inklinuje k výrobní sféře.
Nabízené školkařské výpěstky v zahradnictví pocházejí jak z vlastní produkce, tak i od jiných českých pěstitelů. Na produkčních plochách je pěstována celá řada druhů a kultivarů dřevin, například Spirea, Berberis, Buxus, Cotoneaster, Forsythia, Ligustrum, Physocarpus, Potentilla, Weigela, Chamaecyparis, Picea, Pinus, Juniperus, Thuja, Taxus a jiné. Vlastní produkce rovněž obsahuje základní sortiment vřesovištních, půdopokryvných rostlin a trvalek včetně travin. Okrajově se firma zabývá i pěstováním roubovaných dřevin. Část nabízených výpěstků pochází také ze zahraničí. Většina z nich podléhá osobnímu výběru, čímž je zaručena jejich vysoká kvalita. Velikost rostlin se odvíjí dle potřeb a finančních možností zákazníků, rostliny jsou převážně nabízeny v kontejnerech od velikosti H9 až po deset litrů. Díky dlouholetým obchodním kontaktům je firma schopna zkompletovat zákazníkovu objednávku přesně podle jeho požadavků, od rostlin určených pro plošné půdopokryvné výsadby až po vzrostlé solitérní exempláře.

 Zleva: Nová maloobchodní prodejna (první dvě fotografie), Pěstební plochy, Množárna


Článek vyšel v časopisu Zahradnictví 1/2014, autor textu Arnošt Jílek, foto rodinný archiv.